پشتیبانی دوره ها

هنرجویان عزیز

پشتیبانی دوره مخصوص کسانی است که یکی از دوره های آموزشی ما رو خریداری کرده اند.

در تمام پشتیبانی ها به تمام مشکلات و سوالات هنرجویان عزیز پاسخ داده میشود و به صورت کامل برای آنها رفع اشکال انجام میشود.

توجه : تمام دوره های آموزشی شامل پشتیبانی میباشند و در صورتی که هنرجو بیش از میزان معین شده به پشتیبانی نیاز داشته باشد میتواند یکی از بسته های زیر را انتخاب کند.

پشتیبانی فقط از طریق تلگرام به شماره 09010208088 انجام میشود و به فقط به سوالات هنرجویان عزیز در مورد بسته های خریداری شده پاسخ داده میشود.

پشتیبانی 1 ماهه
40,000 تومان
پشتیبانی 3 ماهه
100,000 تومان